Software

Softvérové riešenia na zvýšenie produktivity

Moderné telekonferenčné, kolaboračné, CRM a bezpečenostné nástroje sú základom akejkoľvek úspešnej spolupráce medzi kolegami, partnermi a zákazníkmi. K tomu potrebujeme pripočítať VPN konektivitu, aby ste sa mohli dostať do vnútropodnikovej siete a ochránili tak spojenie. Na akúkoľvek prácu budú ešte potrebné klientske a serverové operačné systémy, kancelárske balíčky, prípadne iné cloudové predplatné. To všetko pre Vás zabezpečíme prostredníctvom licencovania toho správneho softvéru pre Vaše potreby.


Robotic Process Automation riešenia

Pomáhame firmám automatizovať akékoľvek úlohy a procesy vykonávané v prostredí Windows a v cloude použitím automatizačného softvéru Nintex RPA a UiPath. Robotic Process Automation (RPA) je softvér, pomocou ktorého automatizujete firemné procesy vďaka virtuálnym robotom. Roboti sú vytvorení, aby vykonávali opakované procesne orientované úlohy rovnako ako by to robil človek, ale rýchlejšie, bez chýb a bez prestávok (24/7). Z robota sa stane Váš automatizovaný zamestnanec. Cieľom RPA je minimalizovať firmám a ich zamestnancom prácu, ktorá je triviálna, rutinná, neobľúbená, neprináša vysokú hodnotu a nevyžaduje zložité rozhodovanie.